Beleidscellen en secretariaat

Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00
Tom Meulenbergs, woordvoerder
Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00

Kabinet

Kabinetschef

 • Ruben Lecok
  Kabinetschef Algemeen Beleid
 • Peter Moors
  Kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking
 • Luc Windmolders
  Directeur Cel Digitale Agenda, Telecom en Post

Woordvoerder

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder

Beleidscel Algemeen Beleid

 • Ruben Lecok
  Kabinetschef Cel Algemeen Beleid
 • Nicole Azaert
  Assistente van de kabinetschef
 • Sabine Quintens
  Assistente van de kabinetschef
 • Marc Boeykens
  Adviseur Federale begroting, stabiliteitsprogramma, Schuldbeheer, Bi-culturele instellingen, Mobiliteit (Spoor), Overheidsbedrijven
 • Pieter Daens
  Adviseur Fiscaliteit, Fiscale Fraude
 • Patrick D'Hondt
  Adviseur Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen, Overlegcomité, Uitvoering staatshervorming
 • Albert Dimmock
  Adviseur Mobiliteit (Weg), Regie der Gebouwen, Grootstedenbeleid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie
 • Filip Vanden Bulcke
  Diplomatiek adviseur, Europese Zaken, Buitenlandse Zaken
 • Tijs Neutens
  Adviseur Sociale Zaken, Volksgezondheid
 • Isabelle Peereman
  Adviseur Werk - Sociaal overleg - Pensioenen
 • Nele Roobrouck
  Adviseur Energie, Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling, Ruimtevaart, Nucleaire Veiligheid, KMO's en zelfstandigen, Wetenschapsbeleid, Noordzee, Mobiliteit (water en luchtvaart), Landbouw, Consumentenzaken, Nationale Loterij, Kansspelcommissie, ...
 • Mathilde Steenbergen
  Adviseur Justitie
 • Geert Vancronenburg
  Adjunct-directeur Concurrentiekracht, Begroting, Macro-economie
 • Sarah Vanhullebus
  Adviseur Federale begroting (primaire uitgaven), Overheidsopdrachten
 • Sven Van Loo
  Adviseur Asiel en Migratie, Defensie

Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking

 • Peter Moors
  Kabinetschef Cel Ontwikkelingssamenwerking
 • Martine Ryckaert
  Assistente van de kabinetschef
 • Annie De Gols
  Assistente secretariaat van de beleidscel, indicateur
 • Danny Verspreet
  Adviseur Resultaten, Kwaliteit, Evaluatie, Fit For Purpose, Goed Beheer, Integriteit, anti-corruptie
 • Lode Bruneel
  Adviseur Digital for Development
 • Ellen De Geest
  Adviseur Mensenrechten, Gender, Rechtenbenadering, Back-up coördinatie EU- en VN-agenda
 • Sebastiaan Druyts
  Adviseur Hulpeffectiviteit, Fragiliteit, OESO-DAC
 • Els Haelterman
  Adviseur Private Sector Development, Private Sector for Development, Domestic Resource Mobilisation, Belgisch SDG-Charter, Internationale Financiële Instellingen, Impact Bonds, BIO
 • Tom Neijens
  Adviseur Humanitaire hulp, Humanitaire Organisaties, Voedselzekerheid, B-FAST
 • Filip Vanden Bulcke
  Diplomatiek adviseur, EU-coördinatie
 • Mark Van de Vreken
  Adjunct-directeur Global Public Goods (klimaat, vrede en veiligheid, global public health), Post-2015
 • Eric Willemaers
  Adviseur Landenprogramma's, Sectorconcentratie
 • Kurt Braeckman
  Adviseur Cultuur en Ontwikkelingssamenwerking
 • Katrien Degrauwe
  Adviseur Actoren van de niet-gouvernementele samenwerking

Beleidscel Digitale Agenda, Telecom en Post

 • Luc Windmolders
  Directeur Cel Digitale Agenda, Telecom en Post
 • Maryline Vercleyen
  Assistente van de Directeur
 • Laurent Hublet
  Adviseur Digitale Agenda
 • Reinhard Laroy
  Adviseur Digitale Agenda, Telecommunicatie
 • Alexis Vandeginste
  Adviseur Digitale Agenda, Post
 • Anne-Sofie Van De Velde
  Adviseur Juridische zaken

Cel Communicatie

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder
 • Cynthia Vertessen
  Adviseur Communicatie
 • Amélie Lefebvre
  Adviseur Vertalingen
 • Alexandra Roumans
  Adviseur Communicatie

Secretariaat van de Minister

 • Melissa Dooms
  Persoonlijk assistente van de minister
 • Johan Stylemans
  Directeur van het secretariaat
 • Sabine Leyzen
  Assistente van de directeur secretariaat
 • Pascal Machtelinckx
  Kabinetsmedewerker
 • Marie Van den Dooren
  Relaties met het Parlement
 • Annemie D'Hayer
  Kabinetsmedewerker

Logistieke ondersteuning

 • Ingrid Peerlinck
  Medewerker Onthaal
 • Dominique Verbesselt
  Medewerker Onthaal

Nuttige links