Persbericht

WFP en België slaan handen in elkaar om drones in te zetten in humanitaire noodsituaties

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) is samen met de Belgische overheid een onderzoek gestart naar het gebruik van onbemande luchtvaartuigen, beter bekend als drones, in noodsituaties.

Vandaag zaten het WFP en België in Brussel de allereerste workshop over internationale coördinatie van humanitaire drones voor. Daaraan namen topexperts uit zowel de humanitaire, academische, private als overheidssector deel.

Humanitaire organisaties zien in toenemende mate in dat drones doeltreffend kunnen zijn bij rampenbestrijding. Met drones kunnen humanitaire organisaties snel informatie verzamelen, een hogere nauwkeurigheid van gegevens bereiken en veiligere monitoringsystemen op poten zetten in noodsituaties.

"Bij rampen moeten het WFP en zijn humanitaire partners zo snel en efficiënt mogelijk reageren," zegt Ertharin Cousin, uitvoerend bestuurder van het WFP. "Het WFP streeft er voortdurend naar nieuwe werkwijzen en technologieën te verkennen om de uitdagingen die zich te midden van de chaos voordoen te overwinnen en levens te redden. Door sterke samenwerkingsverbanden te smeden met technologische en innovatieve partners, kunnen we beter, sneller en meer gecoördineerd reageren."

Dankzij een bijdrage van 500 000 euro van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, kon het WFP een eenjarig pilootproject opzetten om de gecoördineerde inzet van drones te ontwikkelen in het kader van rampenbestrijding.

"In minder dan tien jaar tijd zijn de kosten van humanitaire hulp in crisissituaties wereldwijd toegenomen van 3 miljard tot meer dan 20 miljard euro. We moeten meer in innovatie investeren om het hoofd te bieden aan die groeiende behoefte,”  stelt vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. “Momenteel gaat slechts 1% van de omzet van de humanitaire sector naar innovatieve oplossingen. Dat kan een stuk beter. Daarom steunt België actief partners zoals het WFP om innovatie te stimuleren en nieuwe reacties op humanitaire crisissituaties te verkennen. De humanitaire drones van het WFP zijn daar een goed voorbeeld van. Ze bieden een nieuwe, innovatieve oplossing waarmee we betere gegevens kunnen verzamelen. Op die manier kunnen we de efficiëntie van humanitaire hulp in de komende jaren verbeteren.

Het door België gefinancierde WFP-initiatief wil oplossingen ontwikkelen voor het veilige en doeltreffende gebruik van dronetechnologie voor de internationale humanitaire gemeenschap. Het initiatief wil ook potentiële risico's rond veiligheid en gegevensbescherming aanpakken. In het kader daarvan worden dit jaar vier workshops en een simulatieoefening georganiseerd in landen die vaak door rampen worden getroffen.

België is uitgegroeid tot een belangrijke partner en donor van WFP-projecten die zijn toegespitst op innovatie en technologie in de strijd tegen honger. In 2016 droeg België meer dan 28 miljoen euro bij aan WFP-projecten die ongeveer acht miljoen mensen bijstaan in acht landen.

Het WFP is de grootste humanitaire organisatie die wereldwijd tegen honger strijdt door voedselhulp te bieden in noodsituaties en samen te werken met gemeenschappen om voeding te verbeteren en weerbaarheid op te bouwen. Jaarlijks worden circa 80 miljoen mensen in ongeveer 80 landen bijgestaan door het WFP.