Nieuws

“Meer dan ooit nood aan krachtdadige Verenigde Naties”

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders benadrukken het belang van de Verenigde Naties. Ze doen dat naar aanleiding van de Dag van de Verenigde Naties, op donderdag 24 oktober. België was een van de eerste landen die in 1945 lid werden.

Alexander De Croo: ”Ons land stond mee aan de wieg van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de NAVO. Op een moment dat anderen de internationale samenwerking trachten te ondermijnen, moeten wij tegen de stroom durven ingaan”, zegt minister De Croo.

Recht versterken

Multilateralisme zit in het DNA van de Belgische diplomatie. De Verenigde Naties blijven een uniek globaal kader voor het realiseren van ons multilateraal engagement.

“Het multilateralisme staat onder druk op een moment dat we net meer internationale samenwerking nodig hebben. Geen enkel land kan belangrijke uitdagingen zoals terrorisme, klimaat of migratie alleen aan”, zegt Alexander De Croo.

Multilateralisme is een keuze die keuze is niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Op een moment dat bepaalde conflicten escaleren of maar niet opgelost geraken, is het nodig opnieuw te investeren in dialoog, respect voor de principes van het VN-Handvest en promotie van de internationale rechtsorde. België kiest resoluut voor de versterking van het recht, eerder dan het recht van de sterkste.

Solidariteit

Het Internationaal Humanitair Recht mag niet verder ondermijnd worden. De bescherming van burgers – en zeker van de meest kwetsbare – is een plicht, geen optie. Dit is de inzet voor ons land, ook tijdens ons mandaat in de Veiligheidsraad.

Beide ministers roepen op om op deze dag van de Verenigde Naties solidair te zijn met de  slachtoffers van alle gewelddadige conflicten en er lessen uit trekken. Ook al is de wereld sinds de oprichting van de VN enorm veranderd, de principes van het Handvest blijven actueel en universeel.

Net daarom wil België blijven inzetten op een krachtdadige VN die conflicten kan voorkomen en duurzame vrede kan garanderen.