Beleidscellen en secretariaat

Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00
Tom Meulenbergs, woordvoerder
Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00

Kabinet

Kabinetschef

 • Ruben Lecok
  Kabinetschef Algemeen Beleid en Directeur financiën
 • Peter Moors
  Kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking

Woordvoerder

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder

Beleidscel Algemeen Beleid

 • Nicole Azaert
  Assistente van de Kabinetschef
 • Sabine Quintens
  Assistente van de kabinetschef
 • Marc Boeykens
  Adviseur Federale begroting, Schuldbeheer, Bi-culturele instellingen, Mobiliteit (spoor), Overheidsbedrijven, Banken, Financiële regelgeving
 • Pieter Daens
  Adviseur Fiscaliteit, Fiscale Fraude
 • Patrick D'Hondt
  Adviseur Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen, Overlegcomité, Uitvoering staatshervorming
 • Albert Dimmock
  Adviseur Mobiliteit, Regie der Gebouwen, Grootstedenbeleid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie
 • Nele Roobrouck
  Adviseur Energie, Klimaat, KMO's en zelfstandigen, Wetenschapsbeleid en ruimtevaart, Noordzee,Mobiliteit (water en luchtvaart), Landbouw, Consumentenzaken, Nationale Loterij
 • Mathilde Steenbergen
  Adviseur Justitie
 • Geert Vancronenburg
  Adjunct-directeur Concurrentiekracht, Begroting, Macro-economie, Stabiliteitsprogramma
 • Sarah Vanhullebus
  Adviseur Federale begroting (primaire uitgaven), Overheidsopdrachten, Sociale Zaken, Volksgezondheid
 • Sven Van Loo
  Adviseur Asiel en Migratie, Defensie

Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking

 • Peter Moors
  Kabinetschef Cel Ontwikkelingssamenwerking
 • Martine Ryckaert
  Assistente van de kabinetschef
 • Annie De Gols
  Assistente van de beleidscel, Indicateur, Betalingen
 • Lode Bruneel
  Adviseur Digital for Development
 • Sebastiaan Druyts
  Adviseur Vrede & Veiligheid, Hulpeffectiviteit & Fragiliteit, beleidscoherentie en OESO-DAC
 • Filip Vanden Bulcke
  Diplomatiek adviseur, EU-coördinatie, DGE-coördinaties, Diplomatieke aspecten
 • Kurt Braeckman
  Adviseur Cultuur en Ontwikkeling

Cel Communicatie

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder
 • Amélie Lefebvre
  Adviseur Vertalingen
 • Katrien Van Den Broeck
  Adviseur Communicatie
 • Vincent Van Hoorick
  Medewerker Communicatie
 • Naomi Skoutariotis
  Adviseur Communicatie

Secretariaat van de Minister

 • Melissa Dooms
  Assistente van de minister
 • Johan Stylemans
  Directeur van het secretariaat
 • Sabine Leyzen
  Assistente van de directeur
 • Marie Van den Dooren
  Parlementaire Relaties
 • Annemie D'Hayer
  Kabinetsmedewerker

Logistieke ondersteuning

 • Ingrid Peerlinck
  Medewerker Onthaal
 • Dominique Verbesselt
  Medewerker Onthaal
 • Philippe Danneels
  Chauffeur Kabinetschef Algemeen Beleid
 • Evelien Geerts
  Logistiek en keuken
 • Charles Huysman
  Chauffeur Minister
 • Christophe Meganck
  Chauffeur Kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking
 • Ward Sadones
  Chauffeur Minister
 • Vincent Tibau
  Kok
 • Johan Vanzeir
  Chauffeur Algemeen Beleid
 • Bert Vrancken
  Chauffeur
 • Dick De Ketelaere
  Kok
 • Robbi De Roeck
  Chauffeur
 • Bert De Ridder
  IT-medewerker

Beleidscel Financiën

 • Ruben Lecok
  Directeur Financiën
 • Sabine Quintens
  Assistente van de cel
 • Sophie Tuypens
  Indicateur
 • Pieter Daens
  Adjunct-directeur, Fiscale cel, Strijd tegen fraude
 • Albert Dimmock
  Adviseur Personeelsdossiers FOD Financiën
 • Lieselotte Hendrickx
  Adviseur Fiscale Fraude, Procedure
 • Arne Christoffels
  Adviseur Personenbelasting
 • Marit Peeters
  Adviseur Vennootschapsbelasting, Internationale fiscaliteit
 • Sarah Van Hullebus
  Adviseur Vastleggingsdossiers
 • Hanne Weckhuysen
  Adviseur Indirecte belastingen
 • Geert Vancronenburg
  Adjunct-directeur cel Financiën
 • Tom Blockmans
  Adviseur Economie en Begroting
 • Marc Boeykens
  Adviseur Financiële zaken
 • Filip Vandenbulcke
  Diplomatiek adviseur, Ecofin, Eurogroep, Internationale zaken
 • Sven De Spiegeleer
  Adviseur Inning & Invordering

Nuttige links