Beleidscellen en secretariaat

Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00
Tom Meulenbergs, woordvoerder
Kruidtuinlaan 50 bus 61
1000 Brussel
+ 32 2 792 99 00

Kabinet

Kabinetschef

 • Ruben Lecok
  Kabinetschef Algemeen Beleid
 • Peter Moors
  Kabinetschef Ontwikkelingssamenwerking
 • Luc Windmolders
  Directeur Cel Digitale Agenda, Telecom en Post

Woordvoerder

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder

Beleidscel Algemeen Beleid

 • Ruben Lecok
  Kabinetschef Cel Algemeen Beleid
 • Nicole Azaert
  Secretariaat Algemeen Beleid
 • Sabine Quintens
  Assistente van de kabinetschef
 • Marc Boeykens
  Federale begroting, Financiën, Bi-culturele instellingen, Mobiliteit (Spoor), Overheidsbedrijven
 • Pieter Daens
  Adviseur Fiscaliteit, Fiscale Fraude
 • Patrick D'Hondt
  Adviseur Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen, Overlegcomité
 • Albert Dimmock
  Adviseur Mobiliteit, Regie der Gebouwen, Grootstedenbeleid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie
 • Filip Vanden Bulcke
  Diplomatiek adviseur, coördinatie EU-agenda
 • Tijs Neutens
  Adviseur Sociale Zaken, Volksgezondheid, Sociale Fraude
 • Isabelle Peereman
  Adviseur Werk, Sociaal overleg, Pensioenen
 • Nele Roobrouck
  Adviseur Energie, Klimaat, KMO's en zelfstandigen, Wetenschapsbeleid en ruimtevaart, Noordzee,Mobiliteit (water en luchtvaart), Landbouw, Consumentenzaken, Nationale Loterij
 • Mathilde Steenbergen
  Adviseur Justitie
 • Geert Vancronenburg
  Adjunct-directeur Concurrentiekracht, Begroting, Macro-economie
 • Sarah Vanhullebus
  Adviseur Federale begroting (primaire uitgaven), Overheidsopdrachten
 • Sven Van Loo
  Adviseur Asiel en Migratie, Defensie

Beleidscel Ontwikkelingssamenwerking

 • Peter Moors
  Kabinetschef Cel Ontwikkelingssamenwerking
 • Martine Ryckaert
  Assistente van de kabinetschef
 • Annie De Gols
  Assistente Ontwikkelingssamenwerking
 • Lode Bruneel
  Adviseur Digital for Development
 • Ellen De Geest
  Adviseur VN-agenda, Mensenrechten, Gender, Rechtenbenadering, global public health en multilaterale partnetorganisaties
 • Sebastiaan Druyts
  Adviseur Vrede & Veiligheid, Hulpeffectiviteit & Fragiliteit, beleidscoherentie en OESO-DAC
 • Els Haelterman
  Adviseur Private Sector Development, Internationale Financiële Instellingen en BIO
 • Tom Neijens
  Adjunct-kabinetchef; humanitaire hulp, klimaat, landbouw en voedselzekerheid
 • Filip Vanden Bulcke
  Diplomatiek adviseur, EU-coördinatie
 • Eric Willemaers
  Adviseur Gouvernementele samenwerking (landenprogramma's en sectorconcentratie)
 • Kurt Braeckman
  Adviseur Cultuur en Ontwikkeling
 • Katrien Degrauwe
  Adviseur Actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, ontwikkelingseducatie en migratie

Beleidscel Digitale Agenda, Telecom en Post

 • Luc Windmolders
  Directeur Cel Digitale Agenda, Telecom en Post
 • Maryline Vercleyen
  Assistente van de Directeur
 • Reinhard Laroy
  Adviseur Digitale Agenda, Telecommunicatie
 • Anne-Sofie Van De Velde
  Adviseur Juridische zaken
 • Esteban Baez Heller
  Adviseur Digitale Agenda, Post
 • Joseph Fattouch
  Adviseur Digitale Agenda

Cel Communicatie

 • Tom Meulenbergs
  Woordvoerder
 • Delphine Bogaert
  Medewerker Communicatie
 • Amélie Lefebvre
  Adviseur Vertalingen
 • Katrien Van Den Broeck
  Adviseur Communicatie
 • Vincent Van Hoorick
  Medewerker Communicatie

Secretariaat van de Minister

 • Melissa Dooms
  Persoonlijk assistente van de minister
 • Johan Stylemans
  Directeur van het secretariaat
 • Sabine Leyzen
  Directie assistente
 • Marie Van den Dooren
  Parlementaire Relaties
 • Annemie D'Hayer
  Privé-secretariaat

Logistieke ondersteuning

 • Ingrid Peerlinck
  Medewerker Onthaal
 • Dominique Verbesselt
  Medewerker Onthaal
 • Philippe Danneels
  Chauffeur
 • Evelien Geerts
  Logistiek en keuken
 • Charles Huysman
  Chauffeur minister
 • Christophe Meganck
  Chauffeur
 • Ward Sadones
  Chauffeur
 • Vincent Tibau
  Kok
 • Johan Vanzeir
  Aanwijzer
 • Bert Vrancken
  Chauffeur
 • Dick De Ketelaere
  Kok
 • Robbi De Roeck
  Chauffeur

Nuttige links