Nieuws

België ondertekent internationale afspraken tegen seksueel wangedrag in hulpsector

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft vandaag een reeks internationale engagementen onderschreven om de strijd tegen seksueel wangedrag in de internationale hulpverleningssector op te voeren. De afspraken kwamen tot stand in de marge van de internationale topontmoeting ‘Putting People First’ die vandaag in Londen plaatsvond.

België ondertekent internationale afspraken tegen seksueel wangedrag in hulpsectorBelgië ondertekent internationale afspraken tegen seksueel wangedrag in hulpsector

Alexander De Croo: “Het voorbije jaar doken er verschillende verhalen op over seksueel misbruik in de internationale hulpverlening. Vrouwen, kinderen en personen met een handicap zijn telkens de eerste slachtoffers. Met de ondertekening van deze internationale engagementen geeft België samen met achttien andere landen een duidelijk signaal: voor dit soort van walgelijk wangedrag hanteren we een nultolerantie.”

Dit voorjaar voerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo al een verstrenging door van de integriteitsverplichtingen voor alle Belgische ontwikkelingsactoren. De verstrenging kwam er in de nasleep van verschillende misbruikschandalen, onder meer bij de Britse tak van Oxfam. Ontwikkelingsorganisaties moeten een ethische code uitwerken en investeren in opleidingen rond integriteit. Ook moeten ze een vertrouwelijk advies- en meldpunt installeren en regelmatig rapporteren over klachten.

De nieuwe internationale engagementen die België vandaag onderschrijft, bouwen verder op deze strengere integriteitsverplichtingen en omvatten vier assen:

  1. Ondersteuning van overlevenden, slachtoffers en klokkenluiders, met verantwoordelijkheid en transparantie, het versterken van rapportering en het aanpakken van straffeloosheid
  2. Het stimuleren van culturele verandering door krachtig leiderschap, organisationele verantwoordelijkheid en betere HR-processen
  3. Het aannemen van minimumnormen en ervoor zorgen dat deze worden behaald
  4. Het versterken van de organisatorische capaciteit in de internationale hulpsector

Het Development Assistance Committee (DAC) van de OESO zal de volgende maanden een instrument uitwerken om seksuele uitbuiting en misbruik in ontwikkelingssamenwerking beter te voorkomen en risico’s te beheersen. De ondertekenende landen zullen na twaalf maanden de voortgang evalueren.

Naast België ondertekenen ook de volgende landen de engagementen om seksuele exploitatie, misbruik en intimidatie in de internationale hulpverleningssector aan te pakken: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Oostenrijk, Ierland, Ijsland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland.

Klik hier om de internationale engagementen te raadplegen