Nieuws

EIB bouwt investeringen fossiele energiebronnen af

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden met de beslissing van de Europese Investeringsbank om haar investeringen in fossiele energiebronnen af te bouwen. De nieuwe investeringsstrategie moet de Europese klimaatambitie om tegen 2050 volledig koolstofvrij te zijn, mee helpen waarmaken. Ons land steunt de nieuwe aanpak van de EIB.

Alexander De Croo: “Als Europa haar ambitie wil waarmaken om tegen 2050 volledig koolstofvrij te zijn, moeten we inzetten op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Deze nieuwe strategie van de Europese Investeringsbank doet precies dát. België steunt dan ook deze nieuwe aanpak van de EIB.”

Vier pijlers

De nieuwe investeringsstrategie van de EIB steunt op vier pijlers: (1) versterken van investeringen in energie-efficiëntie, (2) de-carboniseren van energie toevoer, (3) ondersteunen van innovatie van energietechnologie, en (4) verzekeren van de ondersteunende infrastructuur.

Concreet zal de EIB haar investeringen in fossiele energiesectoren tegen 2021 volledig afbouwen. Lopende dossiers zullen nog verder afgehandeld worden, maar nieuwe worden niet meer geopend. Investeringen in koolstofarme energiebronnen zullen enkel nog mogelijk zijn op voorwaarde dat deze toelaten om tot meer koolstofvrije alternatieven te komen.

Langetermijninvesteringen

“Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen moeten energiesystemen snel en structureel wijzigen. Hiervoor zijn diepgaande langetermijninvesteringen nodig in de energiesector. Daarom is deze nieuwe investeringsstrategie van de EIB zo belangrijk,” besluit Alexander De Croo.