Nieuws

Mededeling van de Minister van Financiën

De strijd tegen het coronavirus heeft een bijzondere impact op de Belgische bedrijven, met name op hun cashflow en financieringsbehoeften. Daarom heeft de Minister van Financiën de voorbije dagen intens overlegd met de Nationale Bank, de financiële sector en de regio’s om een zo krachtdadig mogelijk antwoord te bieden op de immense uitdaging waarmee de Belgische economie vandaag wordt geconfronteerd.
 
Veel bedrijven en zelfstandigen zullen de volgende dagen en weken naar hun bank stappen om tijdelijk uitstel van betaling te verkrijgen of een overbruggingskrediet te bekomen. De Belgische banken hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om hen in eerste lijn bij te staan. Daartoe werden  de banken de voorbije jaren verplicht om de nodige kapitaalbuffers aan te leggen. Voor sommige bedrijven zal het bestaan van overheidsgaranties evenwel het verschil maken tussen het al dan niet verkrijgen van de nodige financiering.
 
De Minister van Financiën zal samen met de Nationale Bank van België op korte termijn een krachtige garantieregeling uitwerken, in overleg met de financiële sector. De garantieregeling moet er mee voor zorgen dat de kredietverlening aan de Belgische bedrijven en zelfstandigen gevrijwaard blijft.
 
Dankzij de stevige balans van onze Belgische banken en de garantieregeling die wordt uitgewerkt, zal een slagkrachtig antwoord kunnen geboden worden op de thesaurie-uitdagingen van onze bedrijven. Maar er is meer. De coronacrisis zal ook ernstige verliezen met zich meebrengen, en dus de kapitaalbasis van onze ondernemingen onvermijdelijk eroderen. Liquiditeitsoplossingen kunnen hieraan niet verhelpen.
 
Daarom vraagt de Minister van Financiën aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een initiatief uit te werken dat specifiek gericht is op het versterken van het kapitaal en dus de solvabiliteit van de getroffen ondernemingen. Dit initiatief zal zich moeten richten op ondernemingen die direct of indirect een essentieel onderdeel uitmaken van ons economisch weefsel. Zo kan de economische basis sneller weer gezond worden.