Nieuws

Ook akkoord met Frankrijk over thuiswerk grensarbeiders tijdens coronacrisis

Ook akkoord met Frankrijk over thuiswerk grensarbeiders tijdens coronacrisis

Na Nederland en Duitsland, heeft België nu ook een akkoord gesloten met Frankrijk zodat grensarbeiders geen negatieve gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Door de overeenkomst blijven grensarbeiders voor thuiswerk tijdens de coronacrisis belast door de werkstaat.  

 

Door de coronacrisis moeten heel wat grensarbeiders verplicht thuiswerken. In lijn met de akkoorden die eerder werden afgesloten met Nederland en Duitsland, bepaalt ook deze overeenkomst dat grensarbeiders die tijdens de COVID-19-crisis thuiswerken zullen belast worden in de staat, waar ze voor het uitbreken van de crisis hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze overeenkomst is van toepassing van 14 maart 2020 tot 30 juni 2020, en kan eventueel verlengd worden.

 

Vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo is tevreden dat er nu duidelijkheid is voor de grensarbeiders in al onze buurlanden. “Thuiswerk ten gevolge van corona mag voor grensarbeiders geen negatief fiscaal gevolg hebben.”    

 

Overmacht 

 

Het akkoord geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders.Midden maart werd voor de personen die onder het uitzonderingsregime vallen reeds de afspraak gemaakt dat men dagen thuiswerk tijdens de coronacrisis beschouwt als overmacht. De dagen thuiswerk zullen dus niet in rekening worden gebracht van het maximaal aantal geldende dagen. Voor Frankrijk geldt dat men maximum 30 dagen mag thuiswerken zonder dat men daarvoor in het thuisland wordt belast.